triangle
About Us

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn viên 1
024.7303.1313
Tư vấn viên 2
012.25.131313
Du học Nhật Bản

Để du học Nhật Bản, tôi cần những giấy tờ gì?

Để du học Nhật Bản, tôi cần những giấy tờ gì? Trả lời: Đây là mẫu các giấy tờ cần thiết chung I – Giấy tờ liên quan tới người có nguyện vọng đi du học Nhật Bản 1- Giấy khai sinh ( bản sao gốc ) 2- Chứng minh thư nhân dân (bản gốc) 3- Hộ khẩu (bản gốc) 4- Bản gốc bằng tốt nghiệp cấp cao nhất.Với những sinh viên sắp tốt nghiệp chưa nhận được bằng...

Xem chi tiết
Du học Nhật Bản

Giấy tờ đối với người vừa tốt nghiệp cấp 3

Giấy tờ đối với người vừa tốt nghiệp cấp 3 Trả lời: I – Giấy tờ liên quan tới người có nguyện vọng đi du học 1- Giấy khai sinh ( bản sao gốc ) 2- Chứng minh thư nhân dân (bản gốc) 3- Hộ khẩu (bản gốc) 4- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời 5- Học bạ (Bản gốc) 6- Giấy chứng nhận học tiếng Nhật ( Bản gốc – Yêu cầu cung cấp trước khi nộp...

Xem chi tiết
Du học Nhật Bản

Giấy tờ đối với người đã tốt nghiệp cấp 3 được 1 thời gian ( Chưa có bằng gốc )

Giấy tờ đối với người đã tốt nghiệp cấp 3 được 1 thời gian (Chưa có bằng gốc ) Trả lời: I – Giấy tờ liên quan tới người có nguyện vọng đi du học Nhật Bản 1- Giấy khai sinh ( bản sao gốc ) 2- Chứng minh thư nhân dân (bản gốc) 3- Hộ khẩu (bản gốc) 4- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời 5- Học bạ (Bản gốc) 6- Giấy chứng nhận học tiếng Nhật...

Xem chi tiết
Du học Nhật Bản

Giấy tờ đối với người vừa tốt nghiệp bằng Trung cấp, cao đẳng, đại học, trường nghề.. ( Chưa có bằng cấp gốc )

Giấy tờ đối với người vừa tốt nghiệp bằng Trung cấp, cao đẳng, đại học, trường nghề.. (Chưa có bằng cấp gốc) Trả lời: I – Giấy tờ liên quan tới người có nguyện vọng đi du học 1- Giấy khai sinh ( bản sao gốc ) 2- Chứng minh thư nhân dân (bản gốc) 3- Hộ khẩu (bản gốc) 4- Bằng cấp 3 ( Bản gốc ) 5- Học bạ (Bản gốc) 6- Giấy chứng nhận học tiếng...

Xem chi tiết
Du học Nhật Bản

Các giấy tờ cần thiết khi làm thủ tục du học?

Các giấy tờ cần thiết khi làm thủ tục du học? Về cơ bản, hồ sơ cần những giấy tờ chính sau đây I – Giấy tờ liên quan tới người có nguyện vọng đi du học 1-    Giấy khai sinh ( bản sao gốc ) 2-    Chứng minh thư nhân dân (bản gốc) 3-    Hộ khẩu (bản gốc) 4-    Bản gốc bằng tốt nghiệp cấp cao nhất.Với những sinh viên sắp tốt nghiệp chưa nhận được bằng thì...

Xem chi tiết
Du học Nhật Bản

Giấy tờ đối với người đã tốt nghiệp bằng Trung cấp, cao đẳng, đại học, trường nghề.. ( đã có bằng cấp gốc, đã tốt nghiệp 1 thời gian rất lâu )

Giấy tờ đối với người đã tốt nghiệp bằng Trung cấp, cao đẳng, đại học, trường nghề.. (đã có bằng cấp gốc, đã tốt nghiệp 1 thời gian rất lâu) I – Giấy tờ liên quan tới người có nguyện vọng đi du học Nhật Bản 1- Giấy khai sinh ( bản sao gốc ) 2- Chứng minh thư nhân dân (bản gốc) 3- Hộ khẩu (bản gốc) 4- Bằng cấp 3 ( Bản gốc ) 5- Học bạ...

Xem chi tiết
Du học Nhật Bản

Để đi du học Nhật Bản tôi cần những giấy tờ gì?

Để đi du học Nhật Bản tôi cần những giấy tờ gì? Trả lời: đây là mẫu các giấy tờ cần thiết chung I. Giấy tờ liên quan tới người có nguyện vọng đi du học 1. Giấy khai sinh (bản sao gốc) 2. Chứng minh thư nhân dân (bản gốc) 3. Hộ khẩu (bản gốc) 4. Bản gốc bằng tốt nghiệp cao nhất, Với những sinh viên sắp tốt nghiệp chưa nhận được bằng thì phải có giấy...

Xem chi tiết
Du học Nhật Bản

Giấy tờ đối với tu nghiệp sinh các nước khác về nước

Giấy tờ đối với tu nghiệp sinh các nước khác về nước Trả lời: I. Giấy tờ liên quan tới người có nguyện vọng đi du học 1. Giấy khai sinh (bản sao gốc) 2. Chứng minh thư nhân dân (bản gốc) 3. Hộ khẩu (bản gốc) 4. Bằng cấp 3 (bản gốc) 5. Học bà (bản gốc) 6. Chứng chỉ năng lực tiếng nhật ( bản gốc – ưu tiên các chứng chỉ được thi tại Nhật, thi...

Xem chi tiết
| Trang 1 / 1 |