triangle
About Us

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn viên 1
024.7303.1313
Tư vấn viên 2
012.25.131313

Chế độ học bổng ở Nhật Bản

Chế độ học bổng dành cho du học sinh có học bổng chính phủ Nhật (Bộ giáo dục và Khoa học) 125,000 JPY/tháng, học bổng cho sinh viên tư phí có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập xuất sắc (48,000 JPY/tháng)….ở trường học cũng có nhiều  chế độ học bổng khác.

Học bổng nhà nước

1. Học bổng của chính phủ Nhật Bản (Bộ Giáo dục và Khoa học)

Có 4 loại học bổng dành cho du học sinh Đại học, Trung cấp chuyên nghiệp, Trường chuyên tu, Trường tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản. Thời hạn hưởng học bổng và cách tuyển chọn là khác nhau. Du học sinh hay tìm hiểu cách xin học bổng qua các cơ quan đại diện nhà nước của Nhật Bản. Đơn vị thực hiện : Phòng hỗ trợ sinh viên, thuộc Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Khoa học.

Mã  bưu điện : 100-8959

Địa chỉ : Tokyo, Chiyoda ku, Maru nouchi 2-5-1

Điện thoại : 03-5253-4111 (Tổng đài)

Trị giá học bổng : ~125,000 JPY

Thời hạn cấp học bổng : 3 năm

Số lượng : ~ 1000 người

2. Quỹ khuyến học dành cho du học sinh tư phí

Đơn xin học bổng nộp lên cơ sở đào tạo mà du học sinh đang học. Du học sinh cũng có thể làm đơn đề nghị khi dự kỳ thi du học (EJU)

Đơn vị thực hiện : Pháp nhân hành chính độc lập – Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO) Phòng khuyến học quốc tế, Ban dự án kế hoạch hoạt động cho du học sinh.

Mã bưu điện : 135-8630

Địa chỉ : Tokyo, Koutouku Aomi 2-2-1

Điện thoại : 03-5520-6030

Điều kiện tham gia : Những người đang sống tại Nhật với tư cách lưu trú |”Du học” được các trường học tiến cử.

Số tiền hỗ trợ : ~48,000 JPY/tháng

Thời hạn cấp : 1 năm

Số lương : ~12,000 người

Học bổng chính quyền địa phương các cấp

Ở cấp chính quyền địa phương cũng có chế độ học bổng dành cho cư dân của mình hoặc sinh viên của các trường tại địa phương đó. Ngoài ra, một số tổ chức tư nhân và các doanh nghiệp cũng lập quỹ khuyến học dành cho những đối tượng trên.

Trên trang web chính thức của JASSO có đăng tải nhiều thông tin về các loại học bổng khác nhau.

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây :
Http://www.jasso.go.jp/study_j/schoolarships_sfisij_e.html

Nguồn : Duhoctructuyen.vn sưu tập

(Source by Duhoctructuyen.vn)

Bài viết liên quan