triangle
About Us

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn viên 1
024.7303.1313
Tư vấn viên 2
012.25.131313

Duhoctructuyen.vn chia tay học sinh tháng 7/2013 trường Waen & Noah

Du học Nhật Bản: Đêm ngày 6/7/2013, đoàn học sinh đỗ trường Noah và Waen thông qua mạng lưới du học trực tiếp của Duhoctructuyen.vn đã làm thủ tục tại sân bay Nội bài để chuẩn bị sang Nhật làm thủ tục nhập tục đợt tháng 7/2013.

Duhoctructuyen.vn chia tay học sinh tháng 7/2013 trường Waen & Noah

Duhoctructuyen.vn chia tay học sinh tháng 7/2013 trường Waen & Noah

 

Duhoctructuyen.vn chia tay học sinh tháng 7/2013 trường Waen & Noah
Duhoctructuyen.vn chia tay học sinh tháng 7/2013 trường Waen & Noah

Duhoctructuyen.vn chia tay học sinh tháng 7/2013 trường Waen & Noah
Duhoctructuyen.vn chia tay học sinh tháng 7/2013 trường Waen & Noah
Duhoctructuyen.vn chia tay học sinh tháng 7/2013 trường Waen & Noah
Duhoctructuyen.vn chia tay học sinh tháng 7/2013 trường Waen & Noah

Duhoctructuyen.vn chia tay học sinh tháng 7/2013 trường Waen & Noah
Duhoctructuyen.vn chia tay học sinh tháng 7/2013 trường Waen & Noah
Duhoctructuyen.vn chia tay học sinh tháng 7/2013 trường Waen & Noah

Duhoctructuyen.vn chia tay học sinh tháng 7/2013 trường Waen & Noah

Duhoctructuyen.vn chia tay học sinh tháng 7/2013 trường Waen & Noah
Duhoctructuyen.vn chia tay học sinh tháng 7/2013 trường Waen & Noah

Duhoctructuyen.vn chia tay học sinh tháng 7/2013 trường Waen & Noah
Duhoctructuyen.vn chia tay học sinh tháng 7/2013 trường Waen & Noah
Duhoctructuyen.vn chia tay học sinh tháng 7/2013 trường Waen & Noah
Duhoctructuyen.vn chia tay học sinh tháng 7/2013 trường Waen & Noah
Duhoctructuyen.vn chia tay học sinh tháng 7/2013 trường Waen & Noah

Chúc các em sẽ thành công trong sự nghiệp sắp tới của mình tại nước Nhật xa xôi.

Bài viết liên quan