triangle
About Us

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn viên 1
024.7303.1313
Tư vấn viên 2
012.25.131313

Học bổng du học áp cho các chương trình chuyến thăm Nhật ngắn hạn

Hiện nay có rất nhiều các học bổng dành cho các bạn muốn đi du hoc nhat ban, sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số loại học bổng sau :

Chương trình Outline

Học bổng du học này là có sẵn để chấp nhận sinh viên và chương trình công văn của học sinh ít hơn ba tháng do các trường đại học Nhật Bản, cao đẳng/trường cao đẳng công nghệ, trường cao đẳng đào tạo chuyên ngành (sau đây gọi tắt là “Các trường Đại học Nhật Bản”).

Chính sách học bổng du học

Đối với năm học 2013-2014

Tháng lương: 80.000 ¥ mỗi tháng (dưới 3 tháng)

Phụ cấp hàng tháng có thể thay đổi do ngân sách của năm tài chính 2013.

Điều kiện áp dụng

Chương trình được ghi danh trong đơn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Việc chấp nhận và chương trình công văn cho học bổng này phải được tiến hành dưới sự kiểm soát và trách nhiệm của mỗi trường Đại học Nhật Bản. Một quá trình lựa chọn sinh viên và hệ thống giáo dục phải được thành lập để tiến hành một chương trình thời gian ngắn hạn và hoặc một chương trình chuyến thăm ngắn hạn.

du học nhật bản, học bổng du học nhật bản

 

Danh mục chương trình

  • Thời gian ngắn hạn và chương trình chuyến thăm ngắn hạn (SS & SV): Chương trình chấp nhận sinh viên và công văn của trường Đại học Nhật Bản
  • Thời gian chương trình ngắn hạn (SS): Sinh viên chấp nhận chương trình từ nước ngoài của trường Đại học Nhật bản.
  • Chương trình chuyến thăm ngắn hạn (SV): Sinh viên đăng ký chương trình nước ngoài của trường đại học Nhật Bản.

Tổng quan ứng dụng

JASSO đánh giá các ứng dụng của trường Đại học Nhật Bản, và quyết định số lượng sinh viên và hỗ trợ các chương trình thông qua.

  • Tất cả các ứng dụng này phải được xử lý thông qua trường Đại học Nhật Bản, các ứng dụng trực tiếp từ các trường đại học ở nước ngoài hoặc các học sinh sẽ không được chấp nhận.
  • Thời hạn nộp đơn cho học sinh sẽ khác nhau ở mỗi trường đại học. Người nộp đơn phải liên lạc với các trường đại học để xác nhận lịch trình ứng dụng và các văn bản cần thiết.
  • Học bổng du học được trao cho học sinh bằng phương pháp trả tiền học phí theo quy định thông qua trường Đại học Nhật Bản.

NOTE : Thông tin thời gian về thời gian áp dụng sẽ được cập nhật trong thời gian tới.

Nguồn : duhocnhat.edu.vn- Duhoctructuyen.vn sưu tầm

(Source by Duhoctructuyen.vn)

Bài viết liên quan