triangle
About Us

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn viên 1
024.7303.1313
Tư vấn viên 2
012.25.131313

Kết quả COE đợt tháng 01/2017

Duhoctructuyen.vn chúc mừng tất cả các bạn đã đỗ COE đợt tháng 01/2017 này. Để đạt được thành quả này các bạn đã rất cố gắng học tập, hoàn thiện bản thân. Sau 1 thời gian không dài cũng không hề ngắn, các bạn đã chạm được đến bước đầu tiên của thành công rồi đó. Xin các bạn giữ vứng tinh thân như thế này để bước vào môi trường đất nước Nhật Bản nhé.

1- Chúc mừng bạn Bùi Hùng Anh đã đỗ COE đợt tháng 01/2017

 bui-hung-anh  bui-hung-anh1

2- Chúc mừng bạn Hồ Thị Xinh đã đỗ COE đợt tháng 01/2017

 ho-thi-xinh  ho-thi-xinh1

3- Chúc mừng bạn Nguyễn Tuấn Duy đã đỗ COE đợt tháng 01/2017

 nguyen-tuan-duy

4- Chúc mừng bạn Trần Công Dương đã đỗ COE đợt tháng 01/2017

 tran-cong-duong1 tran-cong-duong

5- Chúc mừng bạn Trần Văn Tâm đã đỗ COE đợt tháng 01/2017

 tran-van-tam tran-van-tam1

6- Chúc mừng bạn Vũ Quang Minh

 vu-quang-minh1  vu-quang-minh

7- Chúc mừng bạn Vũ Thị Nga đã đỗ COE đợt tháng 01/2017

 Vũ Thị Nga

Một lần nữa Duhoctructuyen.vn chúc các bạn lên đường bình an, thành công với sự lựa chọn của mình.

Bài viết liên quan