triangle
About Us

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn viên 1
024.7303.1313
Tư vấn viên 2
012.25.131313

Kết quả COE đợt tháng 10 – 2013

Duhoctructuyen.vn xin chúc mừng các bạn đã đỗ COE đợt tháng 10 – 2013

Sau 6 tháng học tập cùng vượt qua khó khăn cùng với duhoctructuyen.vn các bạn đã đạt được thành quả rồi đó, mong các bạn tiếp tục phát huy tinh thần này khi sang du học tại đất nước Nhật Bản xa xôi nhé.

1- Chúc mừng bạn Bùi Đức Tuấn đã đỗ COE đợt tháng 10 – 2013

 COE_Bui Duc Tuan

2. Chúc mừng bạn Chu Ngọc Yến đã đỗ COE du học Nhật Bản đợt tháng 10 – 2013

 COE_Chu Ngoc Yen

3. Chúc mừng bạn Đặng Hoàng Thu Nguyên đã đỗ COE đợt tháng 10 – 2013

COE_Dang Hoang Thu Nguyen

4. Chúc mừng bạn Dương Công Tuấn đã đỗ COE đợt tháng 10 -2013

 COE_Duong Cong Tuan

5. Chúc mừng bạn Hà Văn Nhân đã đỗ COE đợt tháng 10 – 2013

 Hà Văn Nhân

6. Chúc mừng bạn lê Hoàng Dịu Hiền đã đỗ COE đợt tháng 10 – 2013

 COE_Le Hoang Diu Hien

7. Chúc mừng bạn Lê Quốc Dân đã đỗ COE đợt tháng 10 – 2013

 Lê Quốc Dân

8. Chúc mừng bạn Lê Thị Hương

 Lê Thị Hương

9. Chúc mừng bạn Lê Thị Huyền Trang đã đỗ COE đợt tháng 10 – 2013

 COE_Le Thi Huyen Trang

Bài viết liên quan