triangle
About Us

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn viên 1
024.7303.1313
Tư vấn viên 2
012.25.131313

Kỳ thi năng lực nhật ngữ J-Test

Trong một năm có khoảng 70.000 người dự thi như nhân viên các công ty, lưu học sinh, học sinh trường tiếng Nhật v.v. Kỳ thi được tổ chức 6 lần một năm.

Năng lực tiếng Nhật trình độ cao là điều rất cần thiết để tìm việc, học lên cao hay để nắm vững công việc mang tính thực tế có sử dụng tiếng Nhật.

 j-test

Chúng ta hãy cùng tham gia kỳ thi năng lực tiếng Nhật J-TEST để biết được năng lực hiện tại và hướng đến mục tiêu tiếp theo nào. Hãy cùng đánh giá năng lực tiếng Nhật của bạn bằng kỳ thi năng lực tiếng Nhật J-TEST!

■  Đặc trưng của J.TEST

Kỳ thi có “Cấp độ E- F” dành cho sơ cấp và “Cấp độ A- D” dành cho trung cấp và thượng cấp. Trình độ được phân chia dựa vào điểm số đạt được trong các kỳ thi.

Độ khó dễ của kỳ thi không thay đổi theo các lần nên có thể biết được sự tiến bộ năng lực tiếng Nhật thông qua việc dự thi nhiều lần. Thí sinh sẽ được cấp bằng chứng nhận nếu đạt được điểm số quy định trở lên.

TEST : Cấp độ A đến D

1 / Điểm tối đa là 1000 điểm, tùy theo điểm số sẽ đánh giá năng lực theo đặc cấp A- D.

2 / Thí sinh đạt trên 400 điểm sẽ được cấp giấy chứng nhận.*Đến tháng 9 năm 2011 là trên 500 điểm. 3 / Tuy nhiên điểm đạt được trong 8 phần đều phải đạt 20% trở lên.

– Nội dung đề thi –
Thi đọc hiểu: 80 phút: Thi nghe : khoảng 45 phút
1) Câu hỏi về ngữ pháp, từ vựng. 1) Câu hỏi tranh ảnh
2) Câu hỏi về đọc hiểu 2) Câu hỏi nghe hiểu
3) Câu hỏi về chữ Hán. 3) Câu hỏi ứng đáp
4) Đề thi viết 4) Câu hỏi hội thoại, giải thích.
Sau khi kết thúc phần đọc hiểu sẽ chuyển ngay sang phần nghe hiểu, không có nghỉ giải lao giữa giờ.

Điểm số và đánh giá:

(Từ kỳ thi tháng 11 năm 2011 bổ sung cấp độ “Chuẩn cấp D” ) Điểm tối đa 1000 (500 điểm phần đọc và 500 điểm phần nghe)

*  Đặc cấp A: 930 điểm trở lên: có khả năng giao tiếp trình độ cao ở nhiều lĩnh vực, trường hợp. (có thể thông dịch tiếng Nhật ở trình độ cao)

*  Cấp A: 900 điểm trở lên: đủ khả năng giao tiếp ở nhiều lĩnh vực, trường hợp (thông dịch tiếng Nhật thông thường)

*  Cấp B: Từ 800 điểm trở lên: đủ khả năng giao tiếp ở các lĩnh vực, trường hợp thông thường. (Có thể làm việc lâu dài ở Nhật)

*  Chuẩn cấp B: 700 điểm trở lên: có đủ năng lực giao tiếp cơ bản ở trường học hay công ty. (Có thể đi công tác ở Nhật)

*  Cấp C: Từ 600 điểm trở lên: có thể giao tiếp cơ bản tuy còn có những chỗ hạn chế ở trường học hay công ty. (Có thể công tác và làm các công việc đơn giản tại Nhật).

*  Cấp D: 500 điểm trở lên: có thể giao tiếp tiếng Nhật ở mức độ nhất định tuy còn có những chỗ hạn chế ở trường học hay công ty.

(Có thể làm công việc đơn giản). J.TEST

Từ tháng 11 năm 2011 bổ sung các cấp độ sau:

*  Chuẩn cấp D: 400 điểm trở lên: có thể giao tiếp tiếng Nhật ở mức độ nhất định trong cuộc sống hằng ngày. (có thể hiểu đầy đủ tiếng Nhật đơn giản)

*  Không có chứng nhận: chưa đủ 400 điểm *Trước 9/2011 là “Chưa đủ 500 điểm”

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N1 (cấp độ 1 kyu cũ) = trên dưới 650 điểm

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N2 (cấp độ 2 kyu cũ) = trên dưới 500 điểm

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N3= trên dưới 400 điểm

* Mục tiêu là so sánh với kỳ thi năng lực tiếng Nhật.

TEST : Cấp độ E- F

1 / Điểm tối đa là 500 điểm, tùy theo điểm số sẽ đánh giá năng lực theo cấp độ E- F. 2 / Cấp bằng với thí sinh đạt trên 200 điểm. *Đến tháng 9 năm 2011 là trên 250 điểm. 3 / Tuy nhiên với điều kiện là điểm đạt được trong 8 phần đều đạt 20% trở lên.

– Nội dung đề thi –

Thi đọc hiểu: 70 phút: Thi nghe : khoảng 30 phút
1) Câu hỏi về ngữ pháp, từ vựng. 1) Câu hỏi tranh ảnh
2) Câu hỏi về đọc hiểu 2) Câu hỏi nghe hiểu
3) Câu hỏi về chữ Hán. 3) Câu hỏi ứng đáp
4) Đề thi viết 4) Câu hỏi hội thoại, giải thích.
Sau khi kết thúc phần đọc hiểu sẽ chuyển ngay sang phần nghe hiểu, không có nghỉ giải lao giữa giờ.

Điểm số và đánh giá:

(Từ kỳ thi tháng 11 năm 2011 bổ sung cấp độ “Chuẩn cấp F” ) 500 điểm tối đa (đọc hiểu 300 điểm, nghe hiểu 200)

*  Cấp E: 350 điểm trở lên: đủ khả năng giao tiếp trong giới hạn tiếng Nhật cơ bản. (Có thể sử dụng các mẫu câu đơn giản và hành động một mình)

*  Cấp F: 250 điểm trở lên: có khả năng giao tiếp trong giới hạn tiếng Nhật cơ bản. (Có thể hành động một mình tuy còn có những chỗ hạn chế)

*  Chuẩn cấp F: 200 điểm trở lên* Bổ sung từ kỳ thi tháng 11 năm 2011.

Có khả năng giao tiếp ở mức độ nhất định trong giới hạn tiếng Nhật cơ bản. (Có thể sử dụng các mẫu câu đơn giản như giới thiệu bản thân)

*  Không có chứng nhận: chưa đủ 200 điểm *Trước kỳ thi tháng 9 năm 2011 là “Chưa đủ 250 điểm”

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N4 (cấp độ 3 kyu cũ) = trên dưới 300 điểm

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N5 (cấp độ 4 kyu cũ) = trên dưới 200 điểm

* Mục tiêu là so sánh với kỳ thi năng lực tiếng Nhật

Bài viết liên quan