triangle
About Us

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn viên 1
024.7303.1313
Tư vấn viên 2
012.25.131313

Tôi có thể lấy được học bổng từ Việt Nam hay không?

Tôi có thể lấy được học bổng từ Việt Nam hay không?

Trả lời:

Hoàn toàn có thể, nhưng đó thường sẽ là học bổng chính phủ, hoặc học bổng của các tổ chức phi chính phủ, số lượng rất ít và tỷ lệ cạnh tranh cao. Ngoài những học bổng kể trên thì bạn vẫn có thể có học bổng về học phí do chính trường bạn đăng ký vào (trị giá 35%, 45%, 65%, 100% của số tiền học phí trong năm đầu tiên), đây thường là những trường Đại Học Quốc Tế. Học bổng ở dạng này thường không khó lấy nhưng để giữ được học bổng thì không đơn giản. Sau khi nhận được học bổng, nếu thành tích học của bạn thuyên giảm thì bạn vẫn có thể bị cắt học bổng giữa chừng.

Bài viết liên quan